За нас

   
   Търговска компания "ПЕТГРУП - ГЪЛЪБОВО"  ЕООД е създадена през 2000г., регистрирана с решение №196 и вписана на 19.05.2009г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Седалището на фирмата е гр. Хасково, ул. Тракийска Низина 4. Фирмата оперира както на Българския, така и на Европейския пазар. Времето и опитът са ни научили да задоволяваме и най-високите изисквания на нашите клиенти, като предлагаме винаги качествени услуги и сертифицирани продукти на конкурентни цени.

Компанията разполага с 4 площадки за изкупуване на черни, цветни метали и вторични суровини в гр. Стара Загора, гр. Гълъбово, гр. Хасково и гр. Кърджали, склад за метали, еко пелети и магазин за авточасти.


Фирмата има въведена Система за управление на качеството ISO 9001:2015. Обхват на сертификацията: Доставка и продажба на транспортна и строителна техника. Търговия с авточасти.Търговия с метали и строителни материали. Търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

 


Ние сме коректен и предвидим партньор! 

 

Адрес на управление и за кореспонденция: 

България, пощ. код: 6000
гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Иван Салабашев № 60
мобилен: +359 886 844 490
факс: +359 42 210 165
e-mail: group5@abv.bg