Транспорт

    Петгруп-Гълъбово ЕООД притежава Лиценз за международен автомобилен превоз на товари от Министерство на транспорта и Регистрационен документ за превоз на отпадъци от Министерство на околната среда и водите. Разполагаме със собствени специализирани автокомпозиции и превозни средства, подходящи за превоз на скрап, насипни материали и всякакъв вид товари. Автомобилният парк на фирмата отговаря на изискванията за бърз и надежден транспорт. Високо квалифицираният персонал притежава многогодишен опит в транспортния бранш. Извършваме услуги със строителна техника.

    Разполагаме със собствени гараж и сервиз за извършване на поддръжка и контрол на транспортната техника.

Ръководител транспорт:
Теодора Дикова
моб.: +359 886 844 490