Вторични суровини

Петгруп - Гълъбово ЕООД има сключени договори  с Община Стара Загора и Община Гълъбово, да приема на своите площадки всички видове отпадъци от черни и цветни метали, образувани от домакинствата.   

 

         

         

 

        Нашата компания предлага услуга с Mобилна преса за балиране на метали.        

           

 

Разполагаме с машина за рязане на метали Хенсшел Bonfiglioli Squalo 1500t


 


ИЗКУПУВАМЕ  КОЛИ ЗА СКРАП! 

Знаете ли,че:

Над 90% от материалите, от които е направена колата, могат да бъдат рециклирани!

78% черни метали
5%   цветни метали
4%   пластмаса
4%   гума
2%   стъкло
1%   течности
1%   акумулатори
5%   други материали
 

Изкупуване:

Петгруп - Гълъбово ЕООД изкупува всички видове отпадъци от черни и цветни метали и вторични суровини. Дружеството притежава Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали издаден от Министерството на икономиката и Разрешения за дейности по събиране, транспортиране, съхранение и третиране на отпадъци от Министерството на околната среда и водите.

Услуги:

Извършваме услуги по демонтаж, транспорт, нарязване и балиране на индустриално оборудване от всякакъв вид и размер. Предоставяме контейнери за събиране и съхранение на отпадъчни метали.
*На всички бази е изградено постоянно видео наблюдение. Площадките отговарят на всички технически изисквания, описани в Закона за управление на отпадъците.                

                                                 

Измерването на вторичните суровини се извършва с електронни везни, типово одобрени и проверени от  метрология за технически надзор.

 

ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ 
ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 
 

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ-(НУБА)
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ОТ КАТ-(ИУМПС)
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ - (ИУЕЕО)

Хартия и Картон - Пластмаса

Продажба:

На вътрешния пазар продаваме железен скрап на „Стомана индъстри” АД гр.Перник, а на външния пазар на предприятия от Турция и други партньори.

Бази:

гр. Гълъбово,

кв.Индустриален 136 
тел.: +359 418 641 50
моб.: +359 885 276 769; +359 884 785 879

Работно време:

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:30
Събота: 08:00 - 16:00
Неделя: Почивен ден 

 

гр. Стара Загора,

ул.Иван Салабашев №60
моб.: +359 888 240 295;
+359 886 844 490

Работно време:

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00
Събота: 08:00 - 14:00
Неделя: Почивен ден

 

гр. Хасково,

кв.4 ППЗ, ЖП гара товарна
моб.:  +359 888 424 311     

Работно време:

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00
Събота - Неделя: 08:00 - 16:00
 

 
гр. Кърджали,

УПИ кв. 153а, Район ЖП гара -складова зона
моб.: +359 888 832 229 

Работно време:

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00
Събота: 08:30 - 15:00
Неделя: Почивен ден