Отпадъци от черни метали

  • Желязо - дебело над 6 мм.
  • Желязо - тънко под 6 мм.
  • Чугун
  • Стружки - стоманени, чугунени

Знаете ли, че стоманата е най-рециклираният материал в света.

1 тон рециклирана стомана спестява:

-1.5 тона желязна руда

-0.5 тона въглища

-40% от водата, която е нужна за производството на нова стомана

При направата на стомана от рециклируеми материали е необходимо само 1/4 от количеството на енергията, която се използва при производството на стомана от първични суровини.