Брикети

    Търговска компания „Петгруп-Гълъбово“ ЕООД е  дистрибутор на продуктите на „Брикел“ ЕАД гр. Гълъбово. Притежаваме  удостоверение за регистрация от Министерство на финансите , Агенция Митници  за  извършване  на  сделки  с  въглища. Разполагаме  със  собствен  транспорт  за превоз на заявените количества, до  всеки един наш клиент в страната и чужбина.  Въглищата се предлагат на едро в насипно състояние или пакетаж . Разфасовките са, чували от по 25кг. За удобство на клиента работим всеки ден. Осигуряваме качество и най-добра цена.

СЕРТИФИКАТ: