Начало

                                                                                

    „Петгруп - Гълъбово“ ЕООД се занимава с изкупуване, транспортиране, обработка и търговия с отпадъци от черни, цветни метали и вторични суровини (скрап). Съпътстваща дейност на нашата компания е търговия със строителни материали и метали - внос от Турция. Предлагаме широка гама на авточасти за товарни автомобили, автобуси и др. Важни сектори в нашата фирма са продажбата на еко пелети с високо качество, брикети и транспортни услуги, отговарящи на изискванията за бърз и надежден превоз на стоките. Произвеждаме арматурни заготовки и хидравлични маркучи.

  

                                                                                                                                                             

Адрес на управление и за кореспонденция: 

България, пощ. код: 6000
гр. Стара Загора, ул. Иван Салабашев № 60
мобилен:  +359 886 844 490
факс: +359 42 210 165
e-mail: group5@abv.bg