За нас

    ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО  ЕООД е създадена през 2000г., регистрирана с решение №196 и вписана на 19.05.2009г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Седалището на фирмата е: гр.Хасково, ул. Тракийска Низина 4.

    Основната дейност на дружеството е изкупуване, транспортиране, обработка и търговия с отпадъци от черни, цветни метали и вторични суровини. Съпътстваща дейност на нашата компания е търговия на строителни материали и метали - внос от Турция. Предлагаме широка гама на  авточасти за товарни автомобили, автобуси и др. Важни сектори в нашата фирма са продажбата на  еко пелети с високо качество, брикети и транспортни услуги, отговарящи на изискванията за бърз и надежден превоз на стоките.

    Произвеждаме арматурни заготовки, хидравлични маркучи. 

 

 

Адрес на управление и за кореспонденция: 

България, пощ. код: 6000
гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Иван Салабашев № 60
централа:  +359 42 210 300
e-mail: group5@abv.bg