Вторични суровини

    Петгруп - Гълъбово ЕООД има сключени договори  с Община Стара Загора и Община Гълъбово, да приема на своите площадки всички видове отпадъци от черни и цветни метали, образувани от домакинствата.

         

 

                                                                            НОВО!!!

                       Нашата компания предлага услуга с Mобилна преса за балиране на метали.

                                                         ИЗКУПУВАМЕ  КОЛИ ЗА СКРАП

                    

                                                      ОТ КАКВО СА НАПРАВЕНИ КОЛИТЕ?

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Над 90% от материалите, от които е направена колата, могат да бъдат рециклирани!

78% черни метали
5%   цветни метали
4%   пластмаса
4%   гума
2%   стъкло
1%   течности
1%   акумулатори
5%   други материали
 

Изкупуване:

    Петгруп - Гълъбово ЕООД изкупува всички видове отпадъци от черни и цветни метали и вторични суровини. Дружеството притежава Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали издаден от Министерството на икономиката и Разрешения за дейности по събиране, транспортиране, съхранение и третиране на отпадъци от Министерството на околната среда и водите. Извършваме услуги по демонтаж, транспорт, нарязване и балиране на индустриално оборудване от всякакъв вид и размер. Предоставяме контейнери за събиране и съхранение на отпадъчни метали. На всички бази е изградено постоянно видео наблюдение. Площадките отговарят на всички технически изисквания, описани в Закона за управление на отпадъците.                

                                                 

     Измерването на вторичните суровини се извършва с електронни везни, типово одобрени и проверени от  метрология за технически надзор.

 

ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ 
ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 
 

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ-(НУБА)
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ОТ КАТ-(ИУМПС)
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ - (ИУЕЕО)

Хартия и Картон - Пластмаса

    Продажба:
    На вътрешния пазар продаваме железен скрап на „Стомана индъстри” АД гр.Перник, а на външния пазар на предприятия от Турция и други партньори.

    Бази:
    гр. Гълъбово,
    кв.Индустриален 136 
    тел.: +359 418 641 50
    моб.: +359 885 276 769; +359 884 785 879

    гр. Стара Загора,
    ул.Светлина №3, до магазин Багира /голяма/    
    моб.: +359 888 240 295; +359 886 844 491

    гр.Хасково, кв.4 ППЗ, ЖП гара товарна
    моб.: +359 888 318  668; +359 888 424 311                                                                                                                                                                                                                     

    гр. Кърджали, УПИ кв. 153а, Район ЖП гара -складова зона
    моб.: +359 888 832 229 ; +359 888 883 853

 

    Работно време:

    Понеделник - Петък: 08:00 - 18:00
    Събота: 08:00 - 16:00
    Неделя: 08:00 - 14:00